Vabilo na zbor članov društva DOVL 16.11.2023 – volilna skupščina

Dragi člani društva,

vabim vas, da se nam pridružite na zboru članov društva DOVL, ki bo potekal v četrtek 16.11.2023 ob 17. uri na Strelišču na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani. Tokrat bo potekala volilna skupščina za naslednje mandatno obdobje 2023 – 2027.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
 2. Poročilo predsednika upravnega odbora (UO) za mandatno obdobje 2019-2023
 3. Predstavitev finančnega poročila za leto 2022
 4. Predstavitev poročila nadzornega odbora (NO)
 5. Razrešnica predsedniku in članom UO, NO in članom disciplinske komisije
 6. Poročilo volilne komisije
 7. Predstavitev programa za mandatno obdobje 2023 – 2027 (kandidati za predsednika UO)
 8. Izvedba volitev v UO, NO in disciplinsko komisijo za mandatno obdobje 2023 – 2027:
  – za predsednika UO,
  – za tajnika/podpredsednika UO,
  – za blagajnika UO,
  – za dva dodatna člana UO,
  – za člane nadzornega odbora NO (3 člani),
  – za člane disciplinske komisije (3 člani in njihovi namestniki).
 9. Razno

Predloge za dopolnitev dnevnega reda lahko pošljete na elektronski naslov drustvo.ostrostrelcev@gmail.com najkasneje 5 dni pred sklicem zbora članov društva.

Svojo udeležbo potrditev s povratnim sporočilom na elektronski naslov drustvo.ostrostrelcev@gmail.com.

Volilno pravico na zboru članov imajo aktivni člani društva, pogoj je vplačana članarina za leto 2023.

Volilna komisija sprejema kandidature za razpisana mesta na elektronski naslov drustvo.ostrostrelcev@gmail.com do vključno 9.11.2023. Kandidatura mora biti potrjena s podpisanim soglasjem kandidata h kandidaturi (obrazec v prilogi).

Vljudno vabljeni!

Lep pozdrav,
Marko Sterle
Predsednik Društva ostrostrelcev v Ljubljani

Priloge:
– soglasje h kandidaturi (obrazec)